dodatek-do-drabinki-_-wyci_g-g_rny-i-dolny-interatletika-elit-st001.9